وطن لرن - آموزش فارسی

خانه / آموزش نرم افزار / WireShark / مجموعه آموزشی Wireshark The Art of Sniffing Complete Crash Course

مجموعه آموزشی Wireshark The Art of Sniffing Complete Crash Course

Wireshark The Art of Sniffing Complete Crash Course

در این مجموعه که با نام Wireshark The Art of Sniffing Complete Crash Course از مجموعه ی Udemy  منتشر شده است با نرم افزار آنالیزر شبکه آشنا خواهید شد.

نرم افزار Wireshark یکی از بهترین نرم افزار های استراق سمع و آنالیز شبکه میباشد که در این آموزش سعی میشود از سطح مبتدی تا حرفه ای این نرم افزار آموزش داده میشود. به تمامی مدیران شبکه برای انجام تست های مختلف در داخل شبکه و بررسی بهتر و سریعتر ارتباطات کار با این نرم افزار را فرا گرفته و از آن استفاده کنند. 

در این دوره شما با نحوه ی راه اندازی و نگهداری نرم افزار Zabbix  آشنا خواهید شد.

لینک دوره از سایت Udemy: 

https://www.udemy.com/course/wireshark-the-art-of-sniffing/

IntroductionWireshark Introduction _ GNS3 Academy
Installation on Mac OS X (old release)
Installation on Windows (Wireshark v.1.x.x) _ GNS3 Academy
Installation on Windows v2_install_
Hide & Detect – 1 (Classical anti-sniffing tests, theory) GNS3 Academy
Wireshark basics – part 1 Capture & Save the Traffic _ GNS3 Academy
Wireshark basics – part 2 Main Menu _ GNS3 Academy
Wireshark basics – part 3 Toolbars & Panes GNS3 Academy
Active, Passive and Totally Passive Sniffing GNS3 Academy
Collision domain, Broadcast domain, VLAN GNS3 Academy
Hubs, Switches & Routers – overview GNS3 Academy
OSI Model – part 1 GNS3 Academy
OSI Model – part 2 GNS3 Academy
Place of a Sniffer GNS3 Academy
Port Mirroring SPAN & RSPAN GNS3 Academy
Promiscuous mode & Monitor mode GNS3 Academy
TAPs – theory & how to build a Passive Tap (+ schemes) GNS3 Academy
tcpudpicmp-1.icmp
tcpudpicmp-2.udp
tcpudpicmp-3.tcp
ARP Spoofing – theory & practice GNS3 Academy
DHCP attacks – part 1, theory GNS3 Academy
DHCP attacks – part 2, practice GNS3 Academy
DNS Spoofing – theory & practice GNS3 Academy
Fake AP – overview GNS3 Academy
How to run Kali Linux in VirtualBox GNS3 Academy
MAC Flooding – theory & practice GNS3 Academy
Prepare for Labs – 3 ways GNS3 Academy
SSL Hijacking – part 1, theory GNS3 Academy
SSL Hijacking – part 2, practice GNS3 Academy
Capture filters GNS3 Academy
Display filters GNS3 Academy
Dissectors GNS3 Academy
Export data – part 1 specified packets GNS3 Academy
Export data – part 2 packet dissections, bytes, SSL keys GNS3 Academy
Export data – part 3 reassembling files from HTTP & FTP GNS3 Academy
Name Resolution – part 1 (L2, L4) GNS3 Academy
Name Resolution – part 2 (L3) GNS3 Academy
Packet Colorization GNS3 Academy
Profiles & Customization GNS3 Academy
Expert Info GNS3 Academy
Firewall ACL Rules creation with Wireshark GNS3 Academy
InputOutput Graphs GNS3 Academy
Statistics GNS3 Academy
Hear & analyze VoIP-calls GNS3 Academy
How to decrypt 802.11 traffic with Wireshark GNS3 Academy
emote capture on Raspberry Pi 2 or any Linux computer GNS3 Academy
Thank you! GNS3 Academy

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
.
دانلود فایل :مجموعه ی آموزشی Wireshark The Art of Sniffing Complete Crash Course
 
حجم فایل: ۱٫۸۰ گیگابایت
.
پسورد : www.vatanlearn.com ( به کوچک بودن حروف دقت کنید )
.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Print Friendly, PDF & Email